Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

De nieuwsbrief van familie Vogelaar is weer uit. Deze kunt u lezen via de kerk-app o.a. onder het kopje Zending wijk 1-2.
De dank en gebedspunten willen we wel graag op deze wijze met u delen:
Dankpunten
– Het predikantenconvent van de GPIL over spiritualiteit en leiderschap, waarbij de predikanten zijn herinnerd aan hun roeping om dichtbij de Heere Jezus en bij Gods Woord te leven.
– De (christelijke) school waar Jefta en Febe heen gaan en het enthousiasme en de inzet van de leerkrachten, wat ook weer bleek uit de SLC. Dank ook voor de manier waarop ze de
leerlingen aanmoedigen om Jezus te volgen.
Gebedspunten
– Dat de beslissingen die genomen zijn op de ‘sidang sinode’( jaarlijkse zitting van de synode) vruchtbaar mogen zijn, samenbindend mogen werken en behulpzaam mogen zijn om een weg te vinden uit de verdeeldheid.
– Een goede periode van het afronden van onze werkzaamheden bij de GPIL.

Ook de dank- en gebedspunten van Goud van Noord willen we met u delen:
Dankpunten:
– Dank dat er bijna elke dienst nieuwe mensen aanwezig zijn.
– Dank voor de wereldkerk waarvan we veel kunnen leren.
Gebedspunten:
– Bid om de groei van een kern van vaste bezoekers.
– Bid om een stevige basis in de organisatie en het muziekteam.
Fijn dat jullie mee danken en bidden. We zitten even in een wat uitdagender fase als het gaat om het vinden van de juiste mensen en financiële middelen voor de lange termijn. Gebed is dus van harte welkom!

Hartelijk dank alvast voor uw gebed!
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl