Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Zendingscommissie wijk 1 en 2
Hoe gaat het in Rotterdam Noord?
Een bericht van ds. Bram Robbertsen:
Gelukkig zijn we allemaal gezond. Hoewel de laatste twee maanden bijna alle activiteiten stil lagen, hebben we bepaald niet stil gezeten. We werken nauw samen met andere instanties en organisaties in de wijk. Samen zetten we ons in voor de wijkbewoners. Er is leed en er zijn spanningen in gezinnen. Veel nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld om met kinderen naar buiten te gaan (op 1,5 m afstand) om zo ouders te ontlasten. Ook krijgen kinderen huiswerkbegeleiding via videobellen. Voor veel ouders is het nl. moeilijk om hun kinderen te begeleiden omdat ze de taal niet goed beheersen. Daarnaast was er een laptop-actie. Van particulieren, een bedrijf en een fonds kregen we laptops waarmee we gezinnen konden helpen (niet alle kinderen kregen een laptop te leen van school).
Ook hebben we veel gezinnen en singles kunnen helpen met tegoedbonnen van de supermarkt. Door het hamstergedrag in de supermarkten had ook de Voedselbank nauwelijks voedsel weg te geven. Dankzij Noorderlicht en het Laurensfonds konden we veel mensen blij maken met een supermarktbon. Daarmee voorkwamen we dat een groep mensen onnodig in de financiële problemen kwam. Soms belden mensen dat ze geen geld hadden om de volgende dag boodschappen te doen.
Waarschijnlijk gaat 2 juni ons inloophuis weer deels open. Ook zijn we een plan aan het schrijven voor het deels opstarten van de andere activiteiten. Zoals het er nu uitziet gaat de Dabarweek door. De dabaristen zijn druk bezig een alternatief programma voor te bereiden. Het is prachtig dat jullie hiervoor geld hebben overgemaakt! Wat betreft de diensten bij Goud op Zondag hopen we zondag 7 juni voorzichtig weer van start te gaan. Ik ga volgende week inventariseren wie het ziet zitten om te komen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen besluiten we of we de dienst door laten gaan (max. 20 bezoekers) óf samen een bijbelstudie houden. Zingen zal er nog niet bij zijn, we luisteren liederen met de beamer. Last but not least wilden we de huur van het wijkgebouw tijdelijk opzeggen, maar dat was niet mogelijk. We hebben wel 25% reductie op de huurkosten gekregen. Het zijn vreemde tijden. Enerzijds heb ik de laatste weken schrijnende situaties meegemaakt, anderzijds ook heel mooie en hoopvolle! Het is bemoedigend hoe christenen met een andere etnische achtergrond hun vertrouwen op God stellen, ook als ze de volgende dag letterlijk geen geld hebben om boodschappen te doen. Dat raakt en inspireert me.
Het is geweldig hoe betrokken jullie gemeente is.
Na de dienst op 8 maart hebben we een aantal telefoontjes gehad van mensen die op de een of andere manier iets wilden betekenen voor onze stichting. Hartverwarmend! Het is een lang verhaal, maar ik vind het goed dat jullie op
de hoogte zijn van onze huidige werkzaamheden bij Goud
van Noord. Het zal voor jullie gemeente vast een pittige tijd
zijn nu de kerkdiensten en activiteiten zijn stopgezet en Johan Sparreboom met zijn gezin is verhuisd. Daar komt bij dat je als kerkenraad moet nadenken over hoe verder in de komende maanden. Veel wijsheid, Geestkracht en Gods leiding toegewenst.
Weet je als gemeente gedragen!