Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

De Missie van Touching the Nations
‘Geven jullie hen maar te eten’. Deze opdracht van Jezus aan zijn discipelen, in de Bijbel te vinden in Marcus 6, wordt heel letterlijk genomen door de in Sliedrecht opgegroeide Arthur de Jager. Arthur en zijn vrouw wonen in een van de armste gebieden op de Filippijnen. Daar heeft hij de stichting ‘Touching the Nations’ opgericht.
De stichting zorgt naast evangelisatie en pastorale zorg ook voor voedselhulp aan de allerarmste gezinnen. Ook verzorgt TTN pastoraat en hulp voor gevangenen. Een belangrijk deel van het werk is het Child Care Project, dat kinderen een toekomst wil geven door in een deel van hun onderhoud en scholing te voorzien. Het laatste waar TTN mee bezig is, is het opzetten van kleine, lokale bedrijfjes, zodat de mensen op weg geholpen worden om een toekomst op te bouwen en in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Arthur noemt dit: Business As a Mission: BAM. Er zijn volgens dit principe al diverse winkeltjes geopend, waar enkele gezinnen van kunnen leven. De winst wordt omgezet in het opzetten van nieuwe ondernemingen. Voor de BAM-winkels heeft Arthur een grote wens vervuld zien worden. Dankzij sponsoring van Sliedrechtse vrienden kon er een kleine vrachtwagen aangeschaft worden. Hiermee kan de inkoop van groente en fruit bij de plaatselijke boeren een stuk makkelijker worden gedaan, zodat meer producten verser in de winkels terecht kunnen komen. In deze coronatijd mogen de mensen niet tegelijk naar buiten, en dat betekent dat er ook niet altijd voedsel gehaald kan worden. Het zijn vooral de kinderen die hier onder lijden. Arthur heeft de mogelijkheid om zakken rijst te kopen, zodat hij en zijn vrouw dit kunnen uitdelen aan de allerarmste kinderen en hun gezinnen. Kort geleden heeft hij vanuit een gemeente in Amerika heel veel Bijbels gekregen, zodat het Woord van God ook bij de mensen kan komen.
Als Zendingscommissie 1-2 dragen wij Arthur en zijn vrouw, en alle mensen van TTN, een warm hart toe in het mooie maar ook moeilijke werk. Helpt u mee, door middel van uw gave, om dit werk voort te zetten?

Doel van de zendingsbussen 3e kwartaal
Dit kwartaal is de opbrengst bestemd voor Goud van Noord.
Ds. Bram Robbertsen is buurtpastor van het ‘Oude Noorden’ in Rotterdam. Samen met een team werkt hij in de wijk Het Oude Noorden om diaconaal, missionair en pastoraal aanwezig te zijn. Zoals wij u eerder dit jaar geïnformeerd hebben, helpen we als gemeente mee om maandelijks het wijkgebouw voor interculturele kerkdiensten te huren. Om samen een kaars aan te steken, bidden, zingen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Goud van Noord wil een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt. Ze wil door alle culturen de veelkleurigheid ontdekken die God aan ons geeft. De diensten zijn ook weer langzaamaan van start gegaan, na de coronaperiode.
Daarnaast ondersteunen we de DABAR-week in Rotterdam Noord. Een week lang worden er allerlei activiteiten door ervaren jongeren, ‘dabaristen’ verzorgd. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang.
Wilt u Goud van Noord financieel ondersteunen via de zendingsbussen? U kunt uw bijdrage, naast het gebruikmaken van de zendingsbussen aan de uitgang van de kerk, tegenwoordig ook via de digitale zendingsbus op www.hervormdsliedrecht.nl
overmaken.
Hartelijk dank voor uw gift!

Namens de zendingcommissie,
Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Pieter Hofman, Wim van Tuijl