Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Zendingscommissie wijk 1 en 2

Doelcollecte toerusting familie Vogelaar
Zondag 19 juli is de doelcollecte bestemd voor hen en is het goed om weer iets van hun leven/werk te delen. Onderstaande informatie komt uit de onlangs verschenen nieuwsbrief, misschien heeft u hem zelf gekregen.
Een avontuurlijk weekend in Wotu-Wotu
We waren uitgenodigd in de GPIL-gemeente van Wotu-Wotu. Op zaterdag vertrokken we, samen met de chauffeur van het moderamen van de GPIL, we gingen naar zijn geboortestreek. De kerk was nog in aanbouw, muren waren er nog niet.
Ontzettend mooi om ook in zo’n kleine gemeente, toch best afgelegen, het Woord van God te brengen. Om de mensen daar te ontmoeten en echt te merken dat ze het waardeerden dat we daar waren.
Ons dagelijks leven momenteel
Corona, maar in onze directe omgeving kennen wij gelukkig (nog) geen mensen die het virus gehad hebben. Ook hier wordt het dagelijks leven voor een groot deel bepaald door maatregelen om de verdere verspreiding van dit virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Jefta en Febe gaan beiden al maanden niet meer naar school. Ze hebben beiden school werk om thuis te doen. Naast het gewone schoolwerk gaan de Nederlandse lessen (via de Wereldschool) ook gewoon door.
De GPIL momenteel
Net zoals in Nederland, mogen ook hier geen kerkdiensten meer belegd worden. In de meeste GPIL-gemeenten wordt daarom door de plaatselijke predikant een liturgie gemaakt (inclusief preek dus) voor elke zondag en aan de gemeenteleden uitgedeeld. Zo kan in alle huizen toch een ‘ibadah’ (viering) plaatsvinden. Veel mensen en ook veel GPIL-leden moesten al voor de coronacrisis dealen met (financiële) onzekerheden. Denk o.a. aan de gezondheidszorg die niet zo goed is als in Nederland en niet voor iedereen toegankelijk is (vanwege de hoge kosten). Het besef dat ook de coronacrisis niet buiten God omgaat zit diep. Deze overtuiging troost hen. Want deze God en Vader die alle dingen in Zijn hand houdt, zal hen ook door deze beproeving heen helpen.
Het vormings- en toerustingsprogramma
Laurens Jan samen met een team (het kernteam, ‘tim inti’ genoemd) een aantal weken kunnen werken aan het vormings- en toerustingsprogramma. Gelukkig heeft Laurens Jan verder kunnen werken in corona-tijd. Hij heeft een aantal modules geschreven voor kerkenraden. Over roeping, over de taken en verantwoordelijkheden van kerkenraadsleden, over pastoraat en over preken. Dat laatste is belangrijk, omdat ouderlingen hier ook preken.
Dankpunten
– Dat de lofprijzing ook hier in Indonesië wordt gaande gehouden, ook al kunnen kerkdiensten (zoals in de gebruikelijke vorm) niet doorgaan.
– Dat het met Jefta en Febe goed gaat, ondanks dat ze al maanden niet naar school kunnen. Ze werken thuis over het algemeen goed aan hun schoolwerk en vervelen
zich zelden. Ook met  Amos gaat het heel goed.
– Dat wij gezond zijn en de coronacrisis hier in Palopo (nog) niet tot onrusten heeft geleid.
– Dat Laurens Jan deze tijd toch een aantal modules heeft kunnen schrijven voor het vormings- en toerustingsprogramma.
Gebedspunten
– Voor de mensen hier in Indonesië (en overal ter wereld) die getroffen zijn door het coronavirus, maar ook de vele mensen die financieel hard geraakt zijn door de crisis en  moeite hebben om rond te komen.
– Voor wijsheid nu de GPIL, met hulp van de GZB, noodhulp verleent aan hen die het zwaar hebben vanwege de coronacrisis en getroffen zijn door een overstroming.
– Dat het kernteam binnenkort weer bij elkaar kan komen om verder te werken aan het vormings-en toerustingsprogramma.
– Dat er binnen niet al te lange tijd mogelijkheden komen om kerkenraden en andere leidinggevenden toe te rusten met de ontwikkelde modules.