Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Zendingscollecte: Open Doors

Aan u de Keuze?!
Christenvervolging gebeurt op verschillende manieren.
Sommige christenen worden gepest. Er zijn overheden die christenen verbieden samen te komen, en hen voor de rechter slepen als ze het wel doen. Andere vormen van christenvervolging zijn marteling, verstoting uit dorpen of zelfs de dood. Veel christenen die vervolgd worden, vluchten dan ook of geloven in het diepste geheim. Als we de cijfers van de Ranglijst Christenvervolging 2020 vergelijken met voorgaande jaren valt meteen op: opnieuw neemt de vervolging van christenen wereldwijd toe. In omvang én hevigheid. Achter de ranglijst schuilen de verhalen van 260 miljoen broeders en zusters die lijden om hun geloof. Van christenen in de strafkampen van Noord-Korea (nog altijd nummer 1) tot kerken en gezinnen die slachtoffer zijn van geweld in Burkina Faso (nieuw in de top-50 op plek 28). En van andere christenen die zijn verstoten, mishandeld of vermoord. Open Doors wil zich in 2020 volop blijven inzetten voor vervolgde christenen. Met uw steun kunnen we zó veel voor hen betekenen. Ons werk is onverminderd hard nodig. Helpt u mee, zowel in gebed als praktisch?

Dank u wel!
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl