Nieuws van de Zendingscommissie wijk 1 en 2

Zendingscommissie wijk 1 en 2

Bericht over/van familie Vogelaar
Net als bij ons in Nederland zijn de maatregelen omtrent het coronavirus voor werken, naar school gaan en naar buiten gaan, in Indonesië ook aangescherpt. De vraag voor de familie Vogelaar met name is of zij op Sulawesi kunnen blijven en niet terug naar huis zouden moeten komen? Tot nu toe is hun veiligheid gewaarborgd en willen ze graag blijven, maar de lokale situatie wordt op de voet gevolgd. Dan is nog wel de vraag of het werk-/ verblijfsvergunning op tijd geregeld kan worden, zodat ze ook daadwerkelijk kunnen verblijven.

Het zijn spannende, onzekere tijden!
Ook in deze tijd is het mooi om te mogen getuigen van ons geloof in God, wereldwijd. Getuigen, kan ook een bepaalde verlegenheid met zich meebrengen, vooral vanwege de vraag om het hoe dan, in welke woorden en daden? We kunnen als wereldkerk van elkaar leren. Graag verwijzen we u naar de laatste blog van Laurens Jan over dit onderwerp. Financieel is/wordt het wellicht een zware beproeving om het werk van familie Vogelaar
te blijven ondersteunen. We danken u voor de giften die u kunt blijven geven voor hen.
Het blijft nodig om ook hen de gelegenheid te geven samen met de GPIL-gemeente een getuigenis te geven op Sulawesi.
Dankpunten:
• dat ze tot nu toe kunnen blijven op Sulawesi;
• dat de kinderen de mogelijkheid hebben om thuisonderwijs te krijgen;
• de financiën die ze binnenkrijgen om hun werk te blijven
doen;
• Gods kracht!
Gebedspunten:
• dat hun werk/verblijfsvergunning op tijd geregeld wordt;
• een goed herstel voor Laurens Jan ( hij heeft zijn sleutelbeen
gebroken door een val met de brommer);
• het verloop van het coronavirus (wereldwijd);
• Gods kracht.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl