Nieuws van de Zendingscommissie wijken 1 en 2

Zendingscommissie wijken 1 en 2

Bij deze willen wij u graag op de hoogte stellen van het werk van familie Vogelaar en het werk van Bram Robbertsen van Goud van Noord.

Bericht familie Vogelaar
Beste gemeenteleden van Sliedrecht,
Hopelijk gaat het u goed, ondanks deze ingrijpende tijd van corona(maatregelen)…
Met ons hier in Palopo gaat het goed. Ook hier stijgt het aantal corona-besmettingen, maar gelukkig is het aantal nog steeds niet schrikbarend hoog. We zijn dankbaar dat we tot nu toe zelf alle vijf nog gezond zijn. Ook in onze (directe) omgeving hebben we bijna nog niet gehoord van corona-gevallen. Wel merken ook wij uiteraard het één en ander van de maatregelen die genomen worden om verdere verspreiding te voorkomen. Zo zijn hier bijvoorbeeld de scholen nog steeds gesloten. Jefta en Febe hebben al maanden (vanaf afgelopen maart) thuis les, online. Best intensief voor Lourina, die twee kinderen moet begeleiden (in het Indonesisch) en daarbij ook nog een 2-jarige peuter heeft rondlopen…
Gelukkig gaat het met Jefta en Febe goed en zitten ze, ondanks dat ze al maanden niet naar school kunnen en hun klasgenootjes dus al heel lang niet (of nog nooit in het geval van Febe, want zij zit in klas 1) hebben gezien, goed in hun vel. Amos is een ondernemende en soms ook wat ondeugende peuter, waar we allemaal erg van genieten.
We zijn ook ontzettend dankbaar dat de trainingen (uiteraard met inachtneming van de gezondheidsprotocollen) weer opgestart zijn. Laurens Jan is veel op pad (samen met andere leden van het kernteam) om in de verschillende regio’s bijv. kerkenraadsleden te trainen en ook om ter plekke weer lokale teams samen te stellen die dan kunnen meedenken over de inhoud van een module. Het idee is namelijk dat het hele vormings- en toerustingsprogramma echt iets van hen samen is, gedragen door de breedte van de kerk. Afgelopen weekend was er bijvoorbeeld een training in Makassar (een grote stad, zo’n 8 uur rijden hiervandaan), en een aantal weken geleden een training in Seko (een afgelegen gebied). Hele verschillende contexten dus. Tot nu toe komen er na een training veel positieve geluiden van de deelnemers. Zoals u merkt zijn er genoeg redenen tot dankbaarheid, die u zeker in uw gebed mee mag nemen!
We hebben momenteel wel wat onzekerheid rondom ons visum (werk/woonvergunning). Helaas is de verlenging na maanden nog steeds niet rond (o.a. vanwege corona waarschijnlijk), en weten we nog steeds niet waar we aan toe zijn. Moeten we straks toch noodgedwongen het land verlaten, of komt het nog op tijd goed? We hopen en bidden natuurlijk op/voor het laatste.
Dank voor het meeleven uit Sliedrecht!
We wensen jullie, ieder op zijn eigen plek, het allerbeste toe!
Hartelijke groeten,
Laurens Jan en Lourina Vogelaar, Jefta, Febe en Amos.

Bericht van ds. Bram Robbertsen
Gelukkig zijn we gezond en gaat het goed met Goud van Noord, ook al hebben we last van de coronamaatregelen. In ons pand hebben we geen grote zaal, waardoor we minder mensen kwijt kunnen. Onze projecten gaan door, alleen in beperkte omvang. Tegelijk zien we dat de bekendheid in de wijk toeneemt en dat steeds meer mensen ons weten te vinden voor vragen.
Waar ik intens van geniet is dat steeds meer wijkbewoners met pastorale vragen komen. Nu ze me kennen als buurtpastor, durven ze steeds meer te delen. Ik heb soms de mooiste gesprekken met mensen. Onder migrantenchristenen kom ik veel geloof tegen, waar ik van leer. Het is bemoedigend dat Goud van Noord steeds meer een plek wordt waar allerlei mensen binnenlopen en gaan meedoen.
De dabarweek is goed verlopen. De eerste twee dagen was het nog zoeken, omdat het voor iedereen nieuw was, anders dan dabar op de camping. Voor ons is het heel fijn om te zien dat we dankzij het dabarteam veel meer kinderen (en ouders!) in de wijk hebben leren kennen. Een aantal kinderen is nu ook lid van een van onze kinderclubs. Dat is prachtig! Dabar in de stad was een pilot van de IZB, maar wat ons en de jongeren betreft komt er volgend jaar weer een team. Het zou natuurlijk geweldig zijn als de ‘Goudweek’ van het dabarteam een begrip wordt in de wijk. Het was overigens erg waardevol dat jullie het Dabarwerk financieel steunden, omdat het moeilijk is daar fondsen voor aan te schrijven. Dank daarvoor!
Bij Goud op Zondag weten we ons gezegend. We zijn heel blij met de Bergsingelkerk waar we samenkomen (dit was voorheen in een wijkgebouw). Een mooie kerk aan de rand van het Oude Noorden. Veel bezoekers (op een paar oude Rotterdammers na) vinden het een hele verbetering. We hebben nu ook musici uit Pakistan die op Pakistaanse instrumenten muziek maken en christelijke liederen zingen tijdens de diensten.
Ook hoopvol was dat voor de viering van afgelopen zondag zich 30 mensen hadden aangemeld. Erg jammer was het dan ook toen de dienst op het laatste moment niet kon doorgaan.
Vanwege het hoge aantal besmettingen in Rotterdam heeft de kerkenraad besloten dat er tot het einde van het jaar geen diensten zullen plaatsvinden Ik heb besloten twee bijbelstudiegroepen in het leven te roepen. Met mondkapjes op en in groepen van maximaal 7 personen komen we door de weeks bij elkaar om uit de Bijbel te lezen, in gesprek te gaan en samen te bidden.
De eerste bijeenkomst hebben we gehad en dat was een bijzondere ontmoeting. Zeker als je de Bijbel leest met mensen vanuit heel verschillende culturen. Heel verrijkend!
Wat betreft de toekomst van Goud op Zondag is het mijn droom dat er op termijn een pioniersplek uit voorkomt. Daarom ga ik een projectplan schrijven en me oriënteren op wat mogelijk is. Ik ben verwonderd over wat God doet in het Oude Noorden. We weten ons hier echt gezegend!

N.B. Het is goed om u te vertellen dat het geld wat u aan de zendingsbussen geeft, dit kwartaal bestemd is voor fam. Vogelaar.
Laten we financieel weer aan hen denken, maar bid u ook voor familie Vogelaar en Goud van Noord mee?

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl