Nieuws van de Zendingscommissie wijken 1 en 2

Laatste herinnering voor avonddienst van aanstaande zondag
• Verwerkingsblad voor de volwassenen en de quiz voor de kinderen
U kunt het vinden op de website. Wilt u dit blad printen en meenemen naar de kerk? U en de kinderen hebben het namelijk nodig in de dienst. Neemt u ook iets roods en iets groens mee (al is het maar papier). U kunt het nodig hebben tijdens de dienst.
• Handen inleveren
Je kunt je overgetrokken hand met een leuke tekst/wens erop nog inleveren tot zondag bij Karin Versteeg, Molendijk 145;
Martine Roeleveld, Simon Stevinstraat 10.
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl