Nieuws van de Zendingscommissie wijken 1 en 2

Beste gemeenteleden uit Sliedrecht!
Een hartelijke groet vanuit Rotterdam! Het voelt toch nog een beetje gek dat we bij het verschijnen van dit Kerkblad al weer in Indonesië hopen te zijn. Dinsdag 22 maart, staat (voor jullie: stond) onze terugvlucht gepland. We vliegen van Amsterdam naar Istanbul en vervolgens naar Jakarta. In Jakarta moeten we nog even in quarantaine en daarna zullen we doorvliegen naar Makassar. Vanaf Makassar zal de nachtbus ons dan weer naar Palopo brengen.
We kijken terug op een goed verlof. Het was erg fijn om onze familie en vrienden weer te zien. Ook was het goed om weer in de Bethlehemkerk te zijn en ook in onze deelgenotengemeenten onze ervaringen te kunnen delen.
Wat werden we bemoedigd door de hartelijkheid, belangstelling en enthousiasme. Tegelijkertijd was het verlof ook erg intensief. Naast alle ontmoetingen waren er ook nog afspraken bij bijvoorbeeld de tandarts, moesten we naar het ziekenhuis voor de
(tijdens het verlof gebruikelijke) medische keuring, wilden we bepaalde inkopen doen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Jefta en Febe zijn hier in Rotterdam naar school gegaan. Dat was erg fijn voor ze, vooral omdat ze in Palopo nog steeds voor het grootste deel online les kregen. Het was wel even wennen om weer naar een voor hen onbekende school te gaan, maar ze zijn goed opgevangen en hebben het gelukkig naar hun zin gehad. Ook Amos mocht twee ochtenden per week naar de peuterspeelzaal en genoot daar ontzettend van. We zijn dankbaar dat het met de kinderen ook hier in Nederland zo goed ging. En het is fijn om te merken dat ze er toch ook weer zin in hebben om terug te gaan naar Indonesië. Een deel van ons verlof was ook studieverlof voor Laurens Jan. Hij heeft dus hard gestudeerd! Tijdens ons bezoek heeft u vast wel gemerkt hoe meeleven in wat voor vorm ook, erg op prijs gesteld wordt.
Dat doet zo ontzettend goed. Het is goed om nu ook weer terug te gaan naar onze plek in Indonesië. Nogmaals dank voor jullie meeleven, meebidden en meegeven.
De volgende keer weer een bericht van ons uit Indonesië!

Hartelijke groeten,
Laurens Jan, Lourina, Jefta, Febe en Amos Vogelaar