Nieuwsbrief fam. Vogelaar

Zendingscommissie wijk 1-2
bankrekening NL60 RABO 0373 7291 11 t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
e-mailadres: zending1-2@outlook.com

Nieuwsbrief fam. Vogelaar
De derde nieuwsbrief van Laurens Jan en Lourina is verstuurd. Misschien heeft u de nieuwsbrief ook in uw mailbox ontvangen. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u er a.s. zondag één meenemen vanaf de leestafel in de Maranathakerk. Wat we u in ieder geval willen meegeven zijn de dank en gebedspunten die in de nieuwsbrief staan.
Dankpunten
– de geboorte van onze zoon Amos! Zowel hij als Lourina zijn gezond;
– de goede zorg in het ziekenhuis in Yogyakarta vóór, tijdens en na de geboorte van Amos;
– de goede tijd die we gehad hebben in Yogyakarta en de mogelijkheid die we kregen om ons daar te richten op de taalstudie;
– het mooie huis in Palopo waarin we mogen wonen en dat helemaal voor ons was opgeknapt;
– zoveel meeleven (ook) uit Nederland, rond de geboorte van Amos.
Gebedspunten
– voor hen die getroffen zijn door de natuurramp (o.a. Palu);
– wijsheid om op een goede manier te functioneren in een toch wel heel andere cultuur;
– het nog beter ontwikkelen van onze Indonesische spreekvaardigheid en luistervaardigheid, want dat valt nog niet mee;
– het goede inzicht voor Laurens Jan welk toerustingsprogramma te ontwikkelen.
De gebedspunten geven wel aan dat het niet altijd even makkelijk is om zo maar in een andere cultuur en andere taal te stappen. Daar is Moed, Kracht en Gebed voor nodig. Laten wij als een biddende gemeente om hen heen staan.

Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg en Wim van Tuijl