Nogmaals (2) gebouw ‘Maranatha’

Er is heel wat gereageerd op mijn stukje over het gebouw Maranatha aan de Rivierdijk. Het is goed nog weer even een update te geven. Wat blijkt? Het gebouw is oorspronkelijk een wolspinnerij geweest. Voordat de derde lagere school van Sliedrecht er zich vestigde, was het nog korte tijd synagoge. De huidige synagoge werd pas in 1845 gebouwd; deze stond trouwens niet op de huidige locatie.
Toen het gebouw kerkelijk eigendom geworden was, werden er op zondag in de middag of in de vooravond kerkdiensten gehouden. In de eerste tijd ging daarin vooral evangelist Schalekamp voor, later de hervormde predikanten uit Sliedrecht. In de week waren er ook activiteiten voor jongeren en ouderen.
Toen de houten Maranatha Kerk gebouwd was – deze stond op de plaats waar ook het huidige gebouw met dezelfde naam staat, aan de Lijsterweg – werd het bouwsel aan de Rivierdijk voor verschillende doeleinden gebruikt. Vooral opslag. Vermeldenswaard is overigens dat tijden de watersnoodramp in 1953 er ook nog koeien op dit hoger gelegen stukje Sliedrecht zijn ondergebracht.
Het gebouw dat nu nog aan de Rivierdijk staat ter hoogte van de Thorbeckelaan is overigens maar de helft van het oorspronkelijke. De andere helft is afgebroken, misschien wel vanwege bouwvalligheid, want de huidige staat laat ook wel wat te wensen over.
In een vorige editie liet ik een foto zien van het interieur. Dit blijkt echter niet het gebouw Maranatha te zijn waarvoor het werd uitgegeven. Volgens kenners hebben hierin namelijk nooit stoelen gestaan, was het ook beslist kleiner, waren de raampartijen anders en stonden er in het midden twee potkachels. Wat dat aangaat sta ik nog met lege handen. Maar misschien duikt er hier of daar toch een foto van het interieur op.

Een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier, ds. G.J. Mink