Nogmaals gebouw ‘Maranatha’

Onze oud-archiefbeheerder Kees Blokland reageerde op mijn stukje in het vorige Kerkblad en op de website. Uit de inventaris van archieven zou blijken dat het gebouw eigendom was van de Hervormde Gemeente, maar wanneer dat gebeurd is, is niet duidelijk. In het archief bevindt zich ook nog een gedachtenisrede van de door mij genoemde evangelist Schalekamp uit 1937, toen hij 45 jaar in de evangeliedienst werkzaam was.
Enige tijd geleden schreef ds. P.D. Teeuw over het gebouw aan de Tolsteeg, waar indertijd ook kerkdiensten gehouden zijn. Dit is als zodanig, wat betreft het exterieur, goed herkenbaar. Hetzelfde is niet het geval bij gebouw ‘Maranatha’. Het staat nog steeds op de kop van de Thorbeckelaan aan de Rivierdijk. Uit bijgaande foto blijkt dat op zijn minst aan de voorgevel wel het een en ander veranderd is, zeker wat betreft de plaats van de ramen.

Ten slotte nog een historische foto van het interieur van zaal ‘Maranatha’.

In het gebouw sprak geregeld evangelist Schalekamp, maar ook wel de predikanten van Hervormd Sliedrecht, zo vertelde mij onze oude zr. Hartog-Bot. Daarnaast waren er catechisaties, knapenclub en meisjesvereniging. Op dinsdagavond werden
bijbellezingen gehouden door sprekers uit de kring van wat in de volksmond de ‘kaaskerk’ werd genoemd, leden van de Vergadering van Gelovigen, die in 1952 een eigen gebouw kregen aan de Rivierdijk 639, dat nog altijd in gebruik is.

Een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Batelier, ds. G.J. Mink