Noodhulp Ebola

Luisterend dienen logo
De Ebola epidemie grijpt nog steeds om zich heen. Als diaconie kunnen, en willen we niet om deze ramp heen. Daarom is in de vergadering van afgelopen maandag besloten via Luisterend Dienen € 2.500,- over te maken vanuit het rampenfonds. Luisterend Dienen geeft financiële steun aan ziekenhuizen, zodat ze personeel kunnen betalen en de mensen kunnen beschermen tegen een Ebola-besmetting. Volgens noodhulp coördinator ‘Van Bodegom’ ontwricht de ziekte de samenleving en is het belangrijk om naast medische zorg ook andere hulp te bieden. Van Bodegom: “ Via lokale organisaties steunen we de -vaak toch al arme- boeren die nu niet naar de markt kunnen om hun waar te verkopen. Lokale partnerorganisaties vangen weeskinderen op. Omdat hun ouders zijn overleden aan Ebola, zijn ze vaak nergens meer welkom. Ook geven we voorlichting om besmetting te voorkomen, we werken daarbij samen met radiostations.”
U kunt de bijdrage vanuit de Diaconie voor dit doel aanvullen met uw eigen gift. Dit kan door een bedrag over te maken op rekening:
NL 25 RABO 0359322719 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Sliedrecht, o.v.v. noodhulp Ebola

Van harte aanbevolen en we willen u vragen om deze ramp in uw voorbede te gedenken.
Het college van diakenen.