Noodhulp Filipijnen

 

Noodhulp_Filipijnen

‘De situatie in de Filipijnen is desastreus. De schade is enorm. Er is geen voedsel en water in het getroffen
gebied. Vele huizen zijn verwoest. Op dit moment onderzoeken we de schade en delen we hulppakketten
uit.’ –
Hector Arana, Filipijnen

Wat is er gebeurd?
Afgelopen vrijdag heeft de zware tyfoon Haiyan een deel van de Filipijnen verwoest. Tienduizenden mensen
vechten voor hun leven. Medewerkers van AMG Filipijnen zetten alles op alles om de slachtoffers van tyfoon
Haiyan te helpen, aldus Hector Arana, directeur van partnerorganisatie AMG Filipijnen.
Woord en Daad start een noodhulpactie, samen met Dorcas, Red een Kind, Tear en ZOA, om de mensen
in de getroffen gebieden te helpen.

Wat gaan we doen?
In de komende dagen zullen 12.000 hulppakketten worden uitgedeeld aan mensen in de getroffen gebieden.
Eén van de onderwijscentra van AMG op Cebu (één van de getroffen eilanden) is opengesteld als evacuatie-
centrum voor omwonenden. Uw hulp is nodig om dit werk mogelijk te maken. Ook na de eerste hulp zal er veel
aan wederopbouw besteed moeten worden!

Geef uw gift via giro 733 o.v.v. NHFIL. Mogen we bovenal rekenen op uw gebed voor de Filipijnen?
Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Via www.woordendaad.nl/noodhulpfilipijnen houden we iedereen op de hoogte van het laatste nieuws.
Als u vragen hebt, horen we het graag!

Met vriendelijke groet,
Stichting Woord en Daad