Noodhulp Jemen / Syrië

Als diaconie houden we ieder jaar in de begroting rekening met ondersteuning voor noodhulp, waar ook ter wereld. De uitgaven van vorig jaar vielen laag uit waardoor we besloten hebben om op zoek te gaan naar een passend doel om alsnog een financiële bijdrage te doen. Momenteel is er hoge nood onder de bevolking van o.a. Jemen en Syrië, als gevolg van burgeroorlogen. Van de bevolking in Jemen leeft 80% in honger. De levensomstandigheden zijn erg zwaar. Ook in Syrië is onder de achtergebleven bevolking en onder vluchtelingen in kampen behoefte aan voedsel, kleding, dekens, etc. Via partnerorganisaties van Project 10 27 wordt deze hulp geboden. De diaconie heeft besloten dit werk te steunen met een bedrag van € 2.500,-. Daarnaast willen we de noodlijdende bevolking in deze gebieden uiteraard ook van harte aanbevelen in uw gebeden.

Namens de diaconie, Mark Teeuw