Noodhulp Nepal

Voor noodhulp in Nepal zijn in de maand juni nog diverse giften ontvangen met een totaalbedrag van € 284,-. De totale opbrengst bedraagt daarmee nu € 22.587,- en dit bedrag is reeds overgemaakt naar Luisterend Dienen/Kerk in Actie. Deze gelden worden rechtstreeks besteed aan noodhulp in de getroffen gebieden, waaronder Kathmandu. In een volgend Kerkblad hoop ik u te berichten over de voortgang van de geboden hulp door Luisterend Dienen/Kerk in Actie.