Noodhulp Oekraïne

Noodhulp Oekraïne
Meer dan 1,5 miljoen mensen zijn ontheemd of op de vlucht en kunnen nog lang niet terug naar huis. Ze zoeken onderdak en bescherming maar er is onvoldoende opvang beschikbaar. Ze hebben voedsel, onderdak, warmte, bescherming en medische hulp nodig.
Het cluster richt zich nadrukkelijk op de meest kwetsbaren: gezinnen met jonge kinderen, ouderen en gehandicapten. Er wordt onderdak verleend in kerken, leegstaande gebouwen en bij gastgezinnen. Zo nodig worden de gebouwen winterklaar gemaakt. Ook krijgen de mensen voedsel, kleding en huisraad en kunnen kinderen van ontheemde gezinnen naar school. We zullen als diaconie daarom vanuit de rampenpot € 1000,- bestemmen voor dit doel via Luisterend Dienen. Daarnaast wordt voorbede gevraagd voor dit werk en de vluchtelingen.