Ochtendgebeden in de adventsperiode

Ochtendgebeden in de adventsperiode
‘Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor’

Waarom
De kerk kent een eeuwenoude traditie van voorbereiding op de grote feesten zoals Pasen en Kerst. De bekendste is de lijdenstijd voor Pasen. Die periode van 40 dagen gebruiken we om ons te bezinnen op het lijden en sterven van Christus. De tijd helpt ons ook om naar het feest van de opstanding toe te leven. De liturgische kleur is paars, de kleur van inkeer en verootmoediging. Ook onze Hervormde Gemeente doet mee in deze traditie met vier bezinningsavonden in de Stille Week. Kennelijk hebben wij mensen een dergelijke voorbereidingsperiode nodig om de grootsheid van het handelen van God te doorgronden. Zonder passie geen Pasen!
‘Verwacht de komst des Heren, o mens bereid u voor’, zo roept Gezang 126 ons op. Advent is óók een periode van bezinning, en wel met een dubbel karakter: enerzijds gedenken we de geboorte van Christus en anderzijds verwachten we Zijn tweede komst aan het eind van de tijd en denken we na over wat dat betekent. In onze traditie is er voor advent als periode van verootmoediging veelal minder aandacht. Mede ‘geholpen’ door de commercie is de blik al weken van tevoren gericht op het kerstfeest en minder op de waarde van advent zelf. Maar de vraag ‘Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?’ (Gezang 117) geldt ook voor ons! Daarom lijkt het ons goed om ook in de adventsperiode aandacht te besteden aan bezinning. Omdat de avonden vaak al druk bezet zijn in deze periode willen we dat doen in de vorm van een wekelijks ochtendgebed.

Wat, hoe en wanneer
Het ochtendgebed duurt maximaal drie kwartier. De bijeenkomsten vinden plaats voorafgaand aan de adventszondagen, afwisselend op dinsdag en woensdag.
De opbouw is als volgt: we steken een kaars aan, zingen een lied, lezen uit de Bijbel,
horen een korte overdenking en zijn stil. Daarna is er ruimte voor dankgebeden en voorbede. We sluiten af met een lied. Als leidraad hanteren we de adventskalender
van de PKN, deze zal voor de eerste bijeenkomst uitgedeeld worden.
De ochtendgebeden vinden plaats in de Maranathakerk, van 7.00 tot 7.45 uur op de volgende datums: woensdag 28 november, dinsdag 4 december, woensdag 12 december en dinsdag 18 december.

Voor alle wijken!
We nodigen nadrukkelijk gemeenteleden van alle vier de wijken uit aan de ochtendgebeden deel te nemen.
Voor meer informatie: Martin Boelen, 0184418355 of Peter van Wijk, pjt.vanwijk@outlook.com, 0651332390.