Om verder te lezen

Om verder te lezen
Zondagmorgen stond in de verkondiging Handelingen 11 centraal. Daar wordt door Petrus en de gemeente in Jeruzalem geëvalueerd wat de impact is van wat gebeurde in Handelingen 10. Onze dorpsgenoot ds. Geert van Dijk (NGK/GKV) schreef precies over dát hoofdstuk recent een bijbels dagboek met de titel: God maakt geen onderscheid. Aanbevolen!
Omzien naar elkaar
Veelvuldig is in deze tijd de wens te horen ‘Goede vakantie!’ Mooi als we in de gelegenheid zijn om vakantie te houden. Tegelijk weten we dat juist deze weken, waarin velen elders verblijven, niet voor iedereen een fijne tijd is. Wie eenzaam is of alleen, ervaart dat vaak juist extra in deze weken.
Wellicht hebt u of heb jij in deze maanden juist wel extra gelegenheid om eens om te zien naar een ander, bijv. door een bezoekje te brengen aan een ander. Neem gerust contact op met de blok-ouderling of met de Spring In! Zo kunnen we ook in deze periode blijven omzien naar elkaar.