Onderling verbonden

Voor onderlinge verbondenheid zijn we komende periode als gemeente voor een groot deel aangewezen op digitale mogelijkheden. Als gebedsteam willen we er graag blijven en zijn voor uw persoonlijke voorbeden. Zeker in deze komende periode. Wanneer je kracht zoekt, troost, bemoediging of juist wil danken, dan zijn we er als gebedsteam voor u en jou. Je kunt je persoonlijke gebedspunten doorgeven. We hebben hiervoor inmiddels een aangepast mailadres aangemaakt: gebedsteam@hervormdsliedrecht.nl. We nemen dit dan mee in ons gebed als team en zullen voor je bidden.
We vertrouwen hierbij op wat de Schrift ons zegt: ‘Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matteüs 18: 19-20).
Van harte uitgenodigd om hier gebruik van te maken en je zo gedragen te weten door gebed. ‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’ (Filippenzen 4: 6-7).