Onderwerpen uit de vergadering kleine kerkenraad

De kleine kerkenraad van de wijken 1 en 2 heeft op 28 januari jl. vergaderd. Graag willen we een aantal van de besproken onderwerpen  met u/jullie delen.

Ministry gebedsteam
Inmiddels is er al een tijdje de mogelijkheid, om in de diensten in de Maranathakerk, gebruik te maken van het gebedsteam. Broeders en zusters van het gebedsteam zijn van harte bereid om bij zorg en verdriet, maar ook bij blijdschap en dankbaarheid met en voor u/jou te bidden. Het Ministry team laat weten dat er dankbaar gebruik wordt gemaakt van hun diensten en dat ze de gemeente oproepen om vooral niet te schromen om bij hen langs te komen.

Revival diensten
Sinds een aantal jaren zijn de jeugddiensten vervangen door Revival diensten.
Deze diensten worden geheel door jongeren georganiseerd. Inmiddels genieten deze
diensten ook landelijke bekendheid; het Jongerenblad JOP heeft een artikel hierover
in haar maandblad geplaatst. De jongeren van onze kerk geven zo een heel mooi
signaal af!

Zendingscommissie 1-2
Enige tijd geleden heeft de zendingscommissie het roer om gegooid. Ze zijn op zoek gegaan naar aansprekende zendingsdoelen om zo de betrokkenheid van de gemeente te vergroten. Een mooi voorbeeld hiervan is het ondersteunen van ds. Vogelaar en zijn vrouw, die als zendelingsgezin zijn uitgezonden naar Indonesië. Momenteel zijn ze tijdelijk terug in Nederland. Die kans hebben we niet laten liggen en op zondag 26 januari jl. hebben ze meegewerkt aan de avonddienst in de Grote Kerk. Tijdens de aansluitende, goed bezochte, bijeenkomst hebben we veel kunnen leren van het niet altijd even makkelijke, maar wel mooie werk op Sulawesi. Via de zendingsbussen bij de uitgang en giften, kunnen we het werk van ds. Vogelaar en de andere mooie doelen die de commissie heeft uitgezocht van harte steunen. Warm aanbevolen!

Ring van Gemeenten
Nadat de oude Classis is opgeheven, is de ‘Ring van Gemeenten’ ervoor in de plaats gekomen. Gemeenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Een ‘Stuurgroep’ is aangesteld om de initiatieven te begeleiden. We willen u/jullie dan ook van harte uitnodigen voor een avond van de Diaconale Commissie in Gorinchem, op woensdag 12 februari om 19.30 uur.
Adres: SDOK Sportlaan. Spreker is M.Y. Klaver.
Dit geldt ook voor een missionaire avond, die op donderdag 12 maart wordt gehouden in de Havenkerk te Alblasserdam.
Neem voor verdere informatie contact op met ds. J.W. Sparreboom.