Onderzoek jongeren en preek afgerond

Betrokkenheid van jongeren begint met wederzijdse openheid van predikant en jongeren voor elkaar en het Woord. Vanuit deze basishouding kan gewerkt worden aan een heldere opbouw, raakvlakken met de leefwereld en praktische toepasbaarheid in de preek.
Dat is in twee zinnen de conclusie uit het onderzoek dat ik het afgelopen half jaar uitvoerde in wijk 1 en 2. Samen met jongeren, ds. J.W. Sparreboom, jeugdleiding en jeugdouderlingen zochten we naar antwoorden op de vraag: ‘Hoe weten jongeren zich betrokken bij de preek?’
Tijdens verschillende bijeenkomsten, via enquêtes en rondom (jeugd)diensten werd nagedacht over preken die raken.
Het onderzoek is dus afgerond, het document is af en uitgereikt aan de mensen uit het kernteam die meedachten over de opzet en uitvoering van het onderzoek. Dit document bevat onder andere een lijst met 56 concrete tips. Na de zomervakantie ga ik hier vanuit JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, in samenwerking met o.a. de HGJB, verder mee aan de slag om te zorgen dat meer Protestantse gemeenten leren van de lessen uit uw gemeente. Ook komt er dan, in overleg met ds. J.W. Sparreboom, een moment waarop de resultaten in de gemeente gepresenteerd zullen worden.
Ik wil u allemaal, en met name Rik de Waard, Merel Schep, Lars Teeuw, Martijn Tanghé, Edger Maat, Timon Jongkind (en de drie andere jeugdouderlingen), ds. J.W. Sparreboom en alle jongeren en volwassenen die meedachten via enquêtes, mails of gesprekken, hartelijk bedanken. Er is veel betrokkenheid van jongeren op het geloof én de gemeente, ook al is dat niet altijd te zien in de kerkbanken op zondag. Het was mooi om een half jaar met uw gemeente op te trekken. Gods zegen gewenst en wellicht tot na de zomervakantie.

Heeft u vragen over het onderzoek?
Neem gerust contact op met Nelleke Plomp via n.plomp@jop.nl.