Onderzoek jongeren en preken: eerste resultaten van de enquête

De eerste weken van de onderzoeksmaand naar jongeren en de preek zijn voorbij.
Tijdens de kerkdiensten vulden zo’n veertig jongeren – en een aantal ‘oudere jongeren’- een korte vragenlijst in over de preek.
Het is nog even wachten op de resultaten, maar een aantal pareltjes zijn het toch waard om alvast te delen. Zo is de enquête wellicht zelf een middel waardoor jongeren zich meer betrokken weten. ‘Ik heb de hele preek zitten luisteren, omdat ik wist dat de enquête eraan kwam,’ zei een jongen. En hoewel jongeren lang niet altijd zin hebben om te gaan luisteren of zich herkend weten in de preek, geeft ruim de helft aan dat ze iets leren van de preken. Een heldere uitleg en goed tempo helpen om te blijven luisteren. ‘Langdradig’ wordt regelmatig genoemd als reden om af te haken. Persoonlijke ervaringen van de predikant zijn juist een reden waardoor ze meegenomen worden. En natuurlijk is ‘goed opletten’ niet alleen belangrijk om jezelf thuis te voelen in de kerk, blijkt uit dit antwoord: ‘De kerk is één van de weinige plekken (misschien wel de enige) waar ik echt even helemaal tot rust kom. Dat betekent ook wel dat je dan soms aan andere dingen in je leven moet denken en dat ik de preek niet helemaal volg.’
Op zondag 22 april zijn alle jongeren van 15 tot 20 jaar vanaf 19.30 uur (na de Jeugddienst) welkom in De Handpalm om samen te dromen over de preek én snacks te eten. We gaan alvast nadenken, aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek, wat nodig is voor jongeren om zich betrokken te weten bij de preek.
Heeft u vragen of suggesties rondom dit onderzoek, laat het weten via n.plomp@jop.nl of whatsapp 06-15908565.