Online-kerkdiensten met beeldverbinding

Waarschijnlijk heeft u het al opgemerkt; de afgelopen twee zondagen is door de ouderling van dienst aan het begin van de eredienst een kaars aangestoken. Deze kaars heeft de symbolische functie van ‘verbindingslicht’. U kunt thuis ook een kaars(je) aansteken, om zo symbolisch de verbinding met de kerk en uw broeders en zusters te maken.
Tevens zal de beamerpresentatie vanaf nu minder tekst bevatten. Schriftlezing en sommige andere sheets zullen niet vertoond worden; in plaats daarvan ziet u degene die spreekt. We hopen dat ook daardoor meer verbinding wordt gevoeld met degenen die wel in de kerk aanwezig zijn. Uiteraard kunt u de Schriftlezing meelezen in uw eigen Bijbel.
Ook al is de beleving wellicht anders dan we gewend zijn en is het op afstand, we hopen en bidden om gezegende diensten met elkaar.
Namens de moderamina van wijk 1/2,
Heleen van der Vlist