Online-kerkdiensten

God zij dank mogen onze diensten nog doorgaan. Het is onze dienst aan God!
Voor Hem komen we samen. Hem eren we in de kerk èn thuis. Naar zijn stem
luisteren we. Tot Hem zeggen we onze gebeden. Van Hem ontvangen we de
zegen. Nu is het best moeilijk om thuis op dezelfde manier gericht te zijn op
Hem als in de kerk. Daarom enkele handreikingen die de betrokkenheid
kunnen vergroten:
a. Heb aandacht voor de omgeving; als dit helpt, steek een kaars aan, plaats
een kruis of bijbel bij het apparaat.
b. Vermijd koffie en koek; dat doe je in de kerk ook niet.
c. Sluit de andere vensters op je apparaat, in het bijzonder e-mail, Whatsapp
en dergelijke die je snel uit je concentratie halen.
d. Maak afspraken met je huisgenoten.
e. Probeer mee te zingen en bid in ieder geval het Onze Vader hardop mee.
Gezegende diensten gewenst.