Only Jesus

Zondagmorgen 3 juli ging het in de overstapdienst over het thema ‘Volg je hart’. Een lied van Casting Crowns, Only Jesus, speelde daarin een belangrijke rol, omdat het prachtig laat zien hoe stemmen die om ons heen kunnen klinken, in het juiste perspectief komen te staan door de, overigens oer-reformatorische, belijdenis: Jezus alleen.
Hierbij de tekst in vertaling:
1) Laat je gelden, druk je stempel, maak een naam voor jezelf. Droom je dromen, jaag vooral je hart na. Vestig een naam die de wereld zich herinnert.
Maar alles wat een lege wereld kan verkopen, zijn lege dromen. Ik raakte verdwaald in de leugen dat het aan mij was om een naam te vestigen die de wereld zich herinnert.
Maar Jezus is de enige naam om te onthouden.
2) Alle koninkrijken die gebouwd zijn, alle trofeeën die gewonnen zijn, ze zullen
tot stof vergaan als alles is gezegd en gedaan. Want alles wat er echt toe doet is: Heb
ik de waarheid geleefd voor degenen van wie ik hou?
Was mijn leven het bewijs dat er maar Eén is Wiens naam voor altijd zal voortbestaan?
Refrein:
En ik, ik wil geen erfenis achterlaten. Het kan me niet schelen of ze me herinneren.
Alleen Jezus.
En ik, ik heb maar één leven te leven. Ik laat elke seconde naar Hem wijzen.
Alleen Jezus.