Ontmoetingsdag “Leven met kanker”

Ontmoetingsdag “Leven met kanker”
in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort

De stichting “Als kanker je raakt” organiseert zaterdag 7 maart 2015 een landelijke ontmoetingsdag met als thema ‘Leven met kanker’. De dag, die gericht is op kankerpatiënten en hun (directe) omgeving, wordt gehouden van 10.30 tot 17.00 uur en vindt plaats in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort. De ontmoetingsdag wordt dit jaar voor de vijfde maal georganiseerd en heeft als doel om iedereen die geraakt wordt door kanker te bemoedigen en te ondersteunen in hun worsteling met zingevingvragen. Prof. dr. Manu Keirse en ds. Arie van der Veer (EO) zullen hier tijdens hun lezingen bij stilstaan. In de middag wordt er een emotionele dans uitgevoerd door een professionele dansgroep. De dans beeldt een meisje uit dat te horen krijgt dat ze ongeneeslijk ziek is. De middag wordt afgesloten met de presentatie van het rijk geïllustreerde hulp- en troostboek “Als kanker je raakt”, dat werd samengesteld onder eindredactie van Rita Renema en ds. Arie van der Veer. Aan dit unieke boek werkten o.a. patiënten, oncologen, psychologen en theologen mee. Het eerste exemplaar van dit boek zal worden overhandigd aan mw. Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, voormalig minister, en als huidig directeur/bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds op een heel bijzondere en directe manier betrokken bij één van doelgroepen van dit boek, nl. (de ouders en opvoeders van) kinderen met kanker.
Meer informatie? Aanmelden? Zoals altijd zal er ook tijd en ruimte zijn voor ontmoeting, gesprek, gebed en een heerlijke lunch. Wij nodigen u van harte uit om zaterdag 7 maart 2015 naar onze ontmoetingsdag in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort te komen. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Graag vooraf aanmelden voor een dagdeel of voor de gehele dag. Meer informatie? Direct aanmelden? Ga naar www.alskankerjeraakt.nl of stuur een e-mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.