Onze diensten online

Wat ook tot dankbaarheid stemde, waren de cijfers van het aantal adressen dat wekelijks onze diensten online volgt. Tijdens de morgendiensten zijn dat er gemiddeld ruim 500, tijdens de avonddiensten 300 en de afscheidsdienst van ds. J.W. Sparreboom werd zelfs door een kleine duizend adressen gezien. Ook de meditatieve momenten worden op zo’n 200 adressen per keer gekeken. Mooie cijfers, die uitdrukken dat we weliswaar elkaar niet in levende lijve zien, maar dat de betrekking tot ‘onze kerk’ gelukkig nog steeds groot is. God laat niet los!
We hopen als kerkenraden dat we deze betrokkenheid mogen blijven ervaren en dat we met elkaar naar de onbekende toekomst mogen kijken vol hoop (dat we straks weer meer mogen) en vertrouwen (dat we het niet alleen hoeven te doen!)
Mieke van ’t Veer.