”Op weg met de ander” Werkgroep Papendrecht

Ontmoetingsmiddag
Op D.V. maandag 24 februari is er weer een ontmoetingsmiddag in Papendrecht. Deze middagen zijn bestemd voor heel de regio rondom Papendrecht. Deze middag wordt gehouden in zaal Bovendijks achter de Grote Kerk, Kerkbuurt 80, te Papendrecht. We beginnen om 14.30 uur.

Deze middagen zijn voor onze gehandicapte gemeenteleden en voor een ieder die, wegens minder validiteit, niet meer kan deelnemen aan het arbeidsproces of die door andere oorzaken veelal aan huis gebonden is. Deze middag is voor heel de regio, dus ook u bent hartelijk welkom.
Allen weer hartelijk welkom.

Voor informatie kunt u contact opnemen met
mevr. M. Rietveld, Papendrecht, tel. (078) 615 65 96.