Op weg naar avondmaalsviering

Op zondag 19 juli hopen we in beide diensten in de Grote Kerk het Heilig Avondmaal te vieren. We hebben brood en beker nodig om te kunnen volhouden op de weg naar de Toekomst.
Zo ervaren vele gemeenteleden deze tijd. Aan deze behoefte wil de kerkenraad tegemoet komen, zeker waar op Goede Vrijdag en op 14 juni het avondmaal niet kon worden bediend.
De avondmaalsviering zal helaas niet aan tafel(s) plaatsvinden. Brood en wijn zullen, nadat de deelnemers aan de viering ze hebben opgehaald bij de diakenen, op de eigen zitplaats worden gegeten en gedronken. Dat alles in één rondgang.
Als kerkenraad hebben we besloten dat de aanmelding voor deze dienst niet in mindering komt op het aantal andere diensten waarvoor u zich kunt inschrijven. Ook is plaatsreservering niet beperkt tot avondmaalgangers. Gezinnen zijn ook in deze diensten gewoon welkom. Mocht het aantal aanmeldingen meer zijn dan we ruimte hebben, dan gaan we in de week voor 19 juli nog een weekdienst houden. Een vriendelijk verzoek om zo snel mogelijk een plaats te reserveren, graag dit weekend al. We hebben namelijk inzicht nodig voor de organisatie.
We zouden ons kunnen voorstellen dat enkele gemeenteleden wel graag avondmaal zouden vieren maar nog geen vrijmoedigheid hebben naar de Grote Kerk te komen. Dan wil de diaconie brood en wijn aan huis bezorgen. Zo gebeurt dit al jaren bij een aantal gemeenteleden dat de dienst via de kerkradio pleegt te volgen.
U kunt hiervoor contact opnemen met diaken Hendrik den Boef, 0184 421303, voor wijk 1. Voor wijk 2 kan dit bij Theo de Jong, 0184 412564.