Op weg naar Biddag

Het is een vakantieweek, dus de kopij is wat beperkt. De kerkelijke activiteiten hebben wat stilgelegen. Hopelijk vinden we, in de drukte of juist als de druk wat van de ketel is, ruimte voor bezinning en gebed. Op weg naar Biddag vraagt de Gewone Catechismus in vraag 32 ‘Wat doe je als je bidt?’ ‘Ik spreek met God, ik aanbid Hem en ik vertrouw mij aan Hem toe. In mijn gebeden betrek ik Hem bij alles wat mij bezighoudt, vraag ik Hem om mij op de weg naar zijn Koninkrijk te houden, en dank ik Hem voor zijn voortdurende liefde en zorg.’

Een hartelijke groet, ds. Michiel Vastenhout