Op weg naar Golgotha

We leven in de lijdenstijd, de weken waarin we toeleven naar Goede Vrijdag. Een periode van bezinning en concentratie. Verdieping ook in de betekenis van het lijden en sterven van onze Heer.
Br. Arie Blokland stuurde een uitgebreide mail waaruit ik met zijn toestemming een korte passage mag citeren: ‘Het verstrijken van de lijdensweken brengt mij steeds dichter bij het wonder waarvan ik slechts een vaag vermoeden heb. De gebeurtenis op Golgotha en in de graftuin op de eerste dag van de week zijn voor mij dermate groots dat slechts verwondering blijft. Het deelnemen aan de heiligmakende ‘maaltijd des Heeren’ doet mij beseffen met verwondering en verrassing dat de Eeuwige die zo verheven is, tegelijk zo nabij kan zijn, zo betrokken is op ons, op mij. Zo nabij dat ik voor hem een werktuig kan zijn.’
Bijzonder om zo te komen tot verwondering en aanbidding!