Opbrengst collecte bijbelkring

Tijdens de bijeenkomsten van de grote Bijbelkring is gecollecteerd voor Vereniging Hulp Moldavië.
De totale opbrengst van dit seizoen is een prachtig bedrag van € 649,80. Voor deze gaven willen wij iedereen bedanken!
Er is al veel hout voor gekocht, en warme maaltijden voor ouderen en kinderen, die in zeer grote armoede leven. Ook is er honger naar het Evangelie en behoefte aan Bijbels.
Wilt u een gift overmaken, dan kan dit op rekeningnummer NL51RABO0136575234 ten name van Vereniging Hulp Moldavië. Informatie: 0184 410069
Namens de Stichting,
N. Faas-Zanen en J. Scholten-Zanen