Opbrengst collecte ‘grote’ bijbelkring

Tijdens de bijeenkomsten van de ‘grote’ bijbelkring is gecollecteerd voor Vereniging Hulp Moldavië. De totale opbrengst van dit seizoen is een prachtig bedrag: € 628,60. Wij willen iedereen bedanken voor deze gaven. Dit bedrag zal ongetwijfeld goed besteed worden aan ouderen en kinderen in Moldavië; die in zeer grote armoede leven. U kunt ook altijd een gift overmaken t.n.v. Vereniging Hulp Moldavië, rekeningnummer NL51RABO0136575234.

Een hartelijke groet namens de Stichting,
Nel Faas-Zanen en Joke Scholten-Zanen