Opbrengst collecten huiscatechese

Afgelopen seizoen hebben de deelnemers van de huiscatechese geld opgehaald voor de familie Vogelaar die namens de GZB uitgezonden is naar Sulawesi Indonesië en die mede door onze gemeente ondersteund wordt. De opbrengst
van deze collecte is € 269,54. Het bedrag is overgemaakt aan de Zendingscommissie die er voor zorgt dat het geld op de goede plek terechtkomt. We willen alle jongeren bedanken voor de fijne avonden op de huiscatechese. We hopen dat je het leuk vond en er wat van opgestoken hebt. Namens de leiding en de jeugdouderlingen wens ik jullie een fijne zomer en we hopen jullie volgend seizoen weer te ontmoeten.
Peter Korevaar