Opbrengst zendingsbussen

De opbrengst van de Zendingsbussen, bij de uitgangen van de kerken, wordt dit kwartaal bestemd voor het bijbelvertaalwerk in Kameroen. Wij hopen dat u door het bestemmen van een concreet doel aan de opbrengst hiervan deze extra wil gedenken. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Van Margaret kregen wij de volgende bid- en dankpunten voor het Bijbelvertaalwerk in Kameroen door:

  • dank God voor het gezegende jaar. Er is veel werk gedaan en we hebben veel zegeningen ontvangen. Dank voor de steun en het meeleven waar we het afgelopen jaar zo overvloedig mee zijn gezegend.
  • bid voor rust en vrede in heel het land. De onrust in het Noord- en Zuidwesten houdt nog altijd aan en veel mensen hebben gedwongen hun huis verlaten.
  • bid voor veiligheid, zorg en onderdak voor de mensen die de gevaarlijke reis aangaan om aan workshops en cursussen mee te doen.

Wij geven u dit graag door en vragen u voor dit werk te danken en bidden.