Open Huis

We gaan weer proberen Open Huis op te starten. De eerste keer zal zondag 12 juni 2022 zijn. Dit is een vooraankondiging. Van tevoren zullen we een inschrijflijst met de adressen bij de ingang van de kerk hangen, waarop u kunt aangeven bij wie u voornemens bent te komen. Dit om een betere onderlinge verdeling te krijgen.
Je hoeft niet aan te geven wie er komt, maar wel hoeveel personen.
U en jij bent van harte uitgenodigd bij deze medegemeenteleden! Ook op deze manier kunnen we met elkaar gemeente zijn.
Er wordt naar je uitgekeken hoor! Zorg dat je erbij komt.
Contactadres: Rieta en Gert de Bruin, grdebruin@hotmail.com, 0184-41 66 85.
De adressen waar u welkom bent, komen ook in het volgende Kerkblad en op de website.