Open Kerk: Gedenken van geliefden

We maken u er op attent dat op zaterdag 19 november de Grote Kerk langer dan gewoonlijk wordt opengesteld (van 16.00 tot 19.30 uur) om mensen uit ons dorp de gelegenheid te geven een geliefde te gedenken die nog maar kort of al langer niet meer bij hen is. In de kerk zijn mensen aanwezig voor een luisterend oor of gesprek en uiteraard is er ruimte om stil te zijn.
We vragen u om mensen die niet zijn aangesloten bij een van de kerkgenootschappen in Sliedrecht en wel behoefte hebben een geliefde te gedenken, van harte welkom te heten.

 

e