Open Monumentendag/Late Summer Fair 2014

Zaterdag 13 september, dan is het zover. De Fair op de Kerkbuurt, met daarbij allerlei activiteiten in en om de Grote kerk. HULP GEVRAAGD! Er is al van alles georganiseerd en gepland, maar we hebben uw en jouw hulp hard nodig. Je mag de hele dag helpen maar één of twee uurtjes is ook prima!

Het programma loopt vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur. Hulp is al eerder nodig bij het opbouwen: het vervoer (als het kan met auto) van spullen uit de Handpalm naar de Grote Kerk. De tijden zijn als volgt:

07.30-09.00 uur: vervoeren van spullen en opbouwen
van de boekenmarkt, de
brocante markt en het Fair Trade
terras;
10.00-16.00 uur: verkopen bij boekenmarkt of de
brocante markt;
bedienen op het Fair Trade terras;
welkom heten en rondleiding geven
in de kerk;
meewerken bij de kraam met
evangelisatiemateriaal;
meewerken bij de kinderactiviteiten.
16.00-17.00 uur: helpen bij het schoonvegen,
opruimen en afvoeren

Aanstaande woensdagavond 27 augustus is de eerste avond waarop spullen voor de brocante markt en voor de boekenmarkt ingeleverd kunnen worden; bij de Handpalm van 19.00 tot 20.00 uur. Dit kan ook op 3 september en 10 september.

Deze dag is uniek voor onze gemeente. Normaal kunnen we al deze activiteiten bij de kerk niet organiseren omdat de kerk op een kruispunt staat, waardoor iedereen er langsrijdt met fiets en auto. Maar nu komt iedereen er lopend langs. We mogen als gemeente God danken dat we deze mogelijkheid krijgen en Hem bidden om een zegen. Aanmelden voor hulp kan bij Leendert Hofman famhofman@chello.nl of 413572.

Evangelisatiecommissie wijk 1 en 2 Marco Heijstek
Evangelisatiecommissie wijk 3 en 4 Leendert Hofman