Open Monumentendag/Late Summerfair

Open Monumentendag / Fair 2013

Op D.V. zaterdag 14 september 2013 is de Grote Kerk weer het middelpunt van W
veel activiteiten.
Op deze dag is de landelijke Open Monumentendag, de Grote kerk wordt als Monument
open gesteld. Op deze dag wordt ook de Late Summer Fair georganiseerd.
Vanaf de Grote kerk tot aan Pand 33 staat de Kerkbuurt vol met kraampjes, een
gezellig evenement!  Een mooie gelegenheid voor de evangelisatie commissies
van onze 4 hervormde wijken, om gezamenlijk activiteiten te organiseren in en
rond de Grote Kerk.

Zoals voorgaande jaren is er weer een boekenmarkt, een brocante markt en ook
dit jaar weer een Fair trade terras.
In de kerk zal het orgel bespeeld worden, het Hervormd Kerkkoor zal zingen en
Linette Trapman zal d.m.v. haar schilderijen het evangelie doorgeven.
Het belangrijkste van al deze activiteiten is de mogelijkheid die vrij komt om mensen
bewust te maken van Gods Liefde voor hen.

Wij willen u vragen om nu al te bidden om een zegen over de voorbereidingen
voor deze dag.
Natuurlijk zijn we weer op zoek naar brocante spullen en boeken.
Wilt u deze alvast apart houden? Na de zomervakantie volgt er een bericht wanneer
dit ingeleverd kan worden, alvast bedankt!

Net als vorig jaar staan er een aantal vrouwenverengingen met informatie over
hun bijeenkomsten.
Er is echter ook ruimte voor andere clubs / verenigingen van onze 4 wijken om iets
door te geven. Hiervoor kan je je aanmelden!
We zijn ook op zoek naar gemeenteleden die een activiteit willen bedenken voor
kinderen.
Iets knutselen, een korte speurtocht rond / in de kerk, of een andere activiteit die
bij deze dag past!

Meld je aan!

Op 14 september hebben we heel wat helpende handen , ogen en monden nodig:

– Sjouwers en mensen met een bus of kar achter hun auto, om spullen vanaf de
Handpalm naar de Grote kerk te vervoeren. Vanaf half 8 tot 9 uur.
– Verkopers van brocante spullen, opbouwen en verkopen
– Bedienende handen op het Fair Trade terras, koffie, thee, fris en koek verkopen
en kopjes afwassen
– Rondleidende monden in de kerk. Uitleg geven over bijv. de gebrandschilderde
ramen, en andere dingen die in de kerk te zien zijn. (er is van te voren al informatie
op papier)
– Verkopers bij de boekenmarkt, opbouwen en verkopen.
– Verwachtingsvolle harten vol van liefde bij de kraam met evangelisatie materiaal,
om Gods liefde door te geven
– Benen die door over de Kerkbuurt willen lopen om flyers uit te delen met het
programma in en rond de kerk
– Enthousiaste handen om met kinderen activiteiten te doen
– Sterke handen en oplettende ogen om vanaf 4 uur alles schoon te vegen en spullen
weer naar de Handpalm te vervoeren.

We beginnen met opbouwen om half 8. De activiteiten op deze dag beginnen om
10 uur en lopen door tot 16.00 uur. Het is al fijn wanneer u alleen helpt bij het
opbouwen of bij het opruimen, kunt u bijvoorbeeld maar 2 uurtjes helpen bij het
terras, of bij de verkoop van brocante? Prima, we horen graag waar u en jij deze
dag aan wilt mee werken.

Aanmelden voor hulp, kan bij Leendert Hofman famhofman@chello.nl of 413572.

Evangelisatiecommissie wijk 1 en 2 Marco Heijstek
Evangelisatiecommissie wijk 3 en 4 Leendert Hofman