Oproep uitbreiding BHV-ers

Wist u, dat er elke kerkdienst twee B(edrijfs)H(ulp)-V(erlen)-ers op een vaste plaats zitten in onze kerkgebouwen? Gelukkig hoeven ze weinig in actie te komen, maar het is goed dat ze er zijn. Als College van Kerkrentmeesters zijn we op zoek naar uitbreiding van onze groep BHV-ers. Vanwege de wisselende diensten en kerkgebouwen is er in Hervormd Sliedrecht geen vast dienstrooster. Het is de bedoeling dat de BHV-plaatsen op vrijwillige basis bezet worden. Eén keer per jaar wordt  een contactavond gehouden, waarin we elkaar ontmoeten en ook zaken bespreken en oefenen. De laatste bijeenkomst is in juni dit jaar geweest. De meeste BHV-ers houden hun kennis beroepsmatig op peil. In overleg zijn er ook andere mogelijkheden bespreekbaar.

Zouden de huidige BHV-ers, waarvan de contactgegevens zijn gewijzigd, dit willen doorgeven. E-mailadressen blijken soms een beperkte houdbaarheidsdatum te hebben.

Wilt u bijdragen aan dit stukje gemeentewerk of meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met dhr. G. Bikker, tel. 0184426655, g.bikker@kpnplanet.nl, of koster D. Verweij, tel. 0184412626, dverweij@solcon.nl.