Oproep voor vrijwilligers Voedselbank

Al jarenlang is de voedselbank in Sliedrecht actief om medemensen te helpen met voedselpakketten en kleding in zowel Sliedrecht als een aantal dorpen er om heen. Door ziekte en organisatieaanpassing is er dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Of het nu gaat om chauffeurs, medewerkers distributie, krattenvullers, kledingbankmedewerkers of hulp bij een winkelwagenactie, dames en zeker ook heren zijn van harte welkom om te komen helpen. Kijk op de website www.voedselbanksliedrecht.nl onder het kopje vacatures en hoe u zich kunt opgeven. Zelfs met een paar uurtjes per maand is men al blij. Van harte wil ik deze oproep bij u en jou aanbevelen.