Opvang vluchtelingen Oekraïne

Door diverse instanties zijn met betrekking tot de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne de afgelopen weken diverse acties gevoerd, waarbij we ook als kerkelijke gemeente onze betrokkenheid konden tonen. Zo werd op muzikaal gebied een en ander mogelijk gemaakt door het aanbieden van een piano en de mogelijkheid om bij gemeenteleden te musiceren. Er zijn gemeenteleden betrokken bij de sportactiviteiten die SOJS aanbiedt en er hebben zich vrijwilligers aangemeld als chauffeur.
Chauffeurs waren woensdag 23 maart ook nodig om een groep vluchtelingen naar Jozua in Alblasserdam te begeleiden waar een voorganger uit Zjitomir sprak. Mooi om te zien hoe snel we dan via de Kerkapp aan de vraag vanuit het Vrijwilligerspunt kunnen voldoen.
Komende week zal naar alle waarschijnlijkheid weer een beroep op vrijwilligers worden gedaan voor activiteiten in de meivakantie. Daarnaast zijn er gemeenteleden die met vragen en aanbod komen waar we proberen antwoorden op te vinden.
Ondertussen wordt ook nagedacht waar we als kerk ons steentje verder nog kunnen bijdragen bij de opvang en begeleiding.
Ook dat zal binnenkort wel een vervolg krijgen. Momenteel is er geen actuele vraag met betrekking tot opvang. Wilt u/jij betrokken zijn bij dit stukje werk, dan is het raadzaam om de app in de gaten te houden.
Namens de diaconie, Elize Vlot-de Waard.