Opvoedingsbron

Vanaf deze week is het digitale magazine Opvoedingsbron, met het thema ‘In gesprek’ gratis verkrijgbaar.
Opvoedingsbron is ontstaan vanuit de Werkgroep Educatief Beraad, een gezamenlijk initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Vrouwenbond.
Het WEB reikt ieder jaar een artikel aan over de geloofsopvoeding in het gezin, welke geplaatst wordt in de bladen van genoemde bonden. Vanaf nu hoort bij dit artikel ook
een digitaal magazine: Opvoedingsbron. Het thema van de eerste uitgave is ‘In gesprek’.
In Opvoedingsbron vindt u:
– Het artikel ‘Geloofsgesprekken met kinderen’ (voor ouders en andere opvoeders)
– Een bijbelstudie n.a.v. Jozua 4 ‘Gedenkstenen’ (voor verenigingen en kringen)
– Zes bijbelgezinsmomenten voor aan tafel rondom ge-denk-en (voor gezinnen)
– Ervaringen en tips van andere ouders
– Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een thema-avond in de eigen         gemeente
We hopen met dit magazine het gesprek over het persoonlijk geloof binnen onze
gezinnen en gemeenten te stimuleren.
Het magazine is gratis te downloaden via de websites van genoemde bonden of als gedrukt exemplaar voor € 1,- te bestellen bij het bondsbureau:
hervormdbondsbureau@filternet.nl