Ouderenpastoraat wijk 1

Nog even een herinnering aan de mededeling van enige weken geleden. In verband
met het, vanwege gezondheidsklachten, voorlopig neerleggen van zijn werkzaamheden door ds. Riemersma, wordt het ouderenpastoraat tijdelijk ingevuld door de beide wijkpredikanten, Ad den Besten en de blokouderlingen. Mocht u graag huisbezoek ontvangen, verhuizingen, ziekten of andere dingen willen doorgeven, schroom dan
niet om genoemde personen te bellen, te mailen of gewoon persoonlijk aan te spreken.
Ook kunt u contact opnemen met Willy Schouwenburg, ouderling ouderenpastoraat, 0184 420114.