Ouderenpastoraat wijk 2

Vanaf 1-1-2022 vindt het bezoekwerk van onze wijk bij de ouderen, alle gemeenteleden behorende tot wijk 2 en geboren vóór 1-1-1946, plaats door bezoekbroeders en -zusters. Daarmee is het ouderenpastoraat op dezelfde wijze ingevuld als bij wijk 1. Voor vier bezoekbroeders en -zusters was het afleggen van de belofte van geheimhouding nog niet gebeurd en daartoe zijn we dinsdag 28 oktober bij elkaar gekomen. In aanwezigheid van ds. Michiel Vastenhout en ouderling-ouderenpastoraat Gert de Bruin zijn de ja-woorden uitgesproken. Hiermee is de groep ouderenbezoekers nu zo goed als compleet. De bezoekadressen zijn inmiddels verdeeld over een 20-tal bezoekbroeders en -zusters. We zijn dankbaar dat zij zich willen inzetten voor deze taak, werkers op de achtergrond, waarvan toch goed is dat de namen een keer genoemd worden. Op alfabetische volgorde zijn daarin betrokken de zusters Petra Baan Hofman, Lenie Dekker, Marian de Deugd, Janny van den Dool, Rita van Ferneij, Bertie de Groot, Rosita de Jager, Lia Lanser, Ria Mudde, Joke Scholten, Margareth Spijkers, Liesbeth Sterkenburg, Anja Visser, Annemiek Wiersma en de broeders Paul Bot, Bouke van Ketel, Joop de Vries en Sjoerd Wiersma.
De broeders Martin Boelen en Jan van de Maat houden ook nog een aantal adressen aan. De contacten van en naar de bezoekbroeders en -zusters en met pastor Harm Jansen of ds. Michiel Vastenhout lopen via de ouderling-ouderenpastoraat Gert de Bruin,
0184-41 66 85, 06-50 45 71 81, gert.debruin@hervormdsliedrecht.nl.