Ouderenpastoraat wijk 2

Zoals het zich op dit moment laat aanzien, duurt het ziekteverlof van ds. J. Riemersma
nog voort. Zoveel als mogelijk is worden zijn taken opgevangen door blokouderlingen en anderen. Ds. J.W. Sparreboom heet zich voorgenomen om desgewenst op huisbezoek te komen bij onze ouderen. Ik hoop het komende winterseizoen alle ouderen vanaf 80 jaar
te bezoeken. Daartoe neemt hij rondom de datum van de verjaardag contact op. Mocht
dit echter door omstandigheden niet gebeuren, neemt u dan vrijmoedig zelf contact op.
Zo proberen we met velen naar elkaar om te zien.