Ouderenwerk

Na lange tijd weer een berichtje over het Ouderenwerk.
Geen uitnodiging voor een middagbijeenkomst, hoe graag we dat ook zouden willen, maar wel enige informatie over ons werk. Onlangs zijn we als commissie, in de tuin, bij elkaar geweest om te spreken over de huidige coronasituatie en of er in de komende tijd weer bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. Allerlei punten hebben we besproken, zoals ouderen als risicogroep, de vaccinatiegraad, de beperkte hoeveelheid personen die we mogen ontvangen, het coronaproof naar het toilet gaan (in de pauze maken veel personen daarvan gebruik), het afstand houden van elkaar, het coronaproof vervoer naar en vanaf onze plaats van samenkomst, de (on)mogelijkheid om gastsprekers uit te nodigen, enz. Al met al hebben we moeten besluiten dat we op dit moment nog geen ouderenmiddagen kunnen organiseren. En dat op het moment dat we graag het 60-jarig jubileum van ons Ouderenwerk zouden willen vieren. Op 18 oktober 1961 werd de eerste bijeenkomst gehouden in het C.J.M.V.-gebouw. Vanaf het begin waren het ontspanningsmiddagen met een keur aan sprekers en spreeksters. Het woord ‘ontmoeting’ bleef het centrale thema. Naast meditatie, zang en gastpreker waren, en zijn, de thee- en koffiemomenten, met iets lekkers erbij, van enorm belang. Er is, vergeleken met 60 jaar geleden, wel één duidelijk verschil: in 1961 kregen de mannen een sigaar. Dat hoorde bij ontmoeting en gezelligheid. Als commissie hopen we toch, op enig moment, aandacht te kunnen schenken aan dit jubileum. We houden u op de hoogte.
De commissieleden Annie, Adrie, Leen en Adrie, Joke en Kees, Liesbeth, Tonny en ondergetekende wensen u veel kracht en sterkte in deze onzekere en chaotische tijd toe, maar bovenal Gods zegen.
Een hartelijke groet van ons allen,
Adri Dekker