Ouderenwerk – uitje

Op 20 mei was het zover. Een glanzend blauwe bus gleed voorbij en hield halt bij de Maranathakerk. Een bonte menigte ouderen besteeg de bustrappen. De stemming zat er meteen goed in en na een tweede stop bij ‘Rijnstaete’ ging het via de snelweg richting Rotterdam. Eenmaal in het hart van de Hoekse Waard genoten wij met volle teugen van het prachtige lentelandschap, dat zich links en rechts voor onze ogen ontvouwde. Op de pont naar het eiland Tiengemeten raakten wij onder de indruk van het typisch Hollandse openluchtspel van wolken, wind en water. Na de koffie werden wij in groepen rondgeleid door het nostalgische landbouw- en Rien Poortvlietmuseum. De tijd vloog voorbij en de ‘oh’s’ en ‘ah’s’ waren niet van de lucht. Duidelijk een schot in de roos! Na een voorspoedige boot- en busreis kwamen wij op het geplande tijdstip aan bij ‘Overslydrecht’. Na zoveel natuur en cultuur was het woord aan de Schriftuur waar in Psalm 8 alles samen klonk in de uitroep: ‘O Here, onze Here, hoe heerlijk is Uw Naam over de ganse aarde! Als ik aanschouw de wonderen van Uw hemel…., wat is dan de mens, dat Gij hem gedenkt…’ De heer Leen van Eck memoreerde met weemoed Arie Korporaal die wij allen missen vanwege zijn levendige en betrokken wijze van leiding-geven. Ieder ondertekende een mooie Rien Poortvliet-kaart als groet voor zijn vrouw Emmy. De heer Adrie Dekker, ouderling van wijk 2, stelde zich in een kort kennismakingswoord voor als opvolger. Zo gaan wij met vertrouwen de toekomst tegemoet. Met een flinke dosis frisse lucht in de longen liet het driegangendiner zich voortreffelijk smaken. Geweldig, dat er zulke mooie dingen gebeuren in onze Hervormde Gemeente!
Een woord van dank en waardering aan de Commissie Ouderenwerk is zeker op zijn plaats!

J. Riemersma