Overleg met de burgemeester

Op gezette tijden komen de predikanten van Sliedrecht met de burgemeester samen om ervaringen uit te wisselen, zorgen te delen en elkaar te informeren. Een fysieke ontmoeting zit er nog niet in. Maar digitaal is ook hier wel wat mogelijk. Woensdagmiddag gaan we (opnieuw) in gesprek met burgemeester Van der Borg. Ongetwijfeld staat het onderwerp ‘kerkdienst in de coronatijd’ weer hoog op de agenda. Laten we bidden om wijsheid voor alle gezagsdragers. Moge de Heilige Geest hun wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken zodat ze goed leiding zullen kunnen geven en wij, om de woorden van Paulus in 1 Timoteüs 2 aan te halen, een ‘stil en gerust leven mogen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid’.